TATRY RUNNING TOUR "CLASSIC" - propozície

     
Miesto konania: Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Organizátor:
Sport Club 1896 Štrbské Pleso o.z. v spolupráci s OOCR Vysoké Tatry
Typ pretekov:
etapové trailové bežecké preteky    

Termíny a trasy:                                                                      
17.6. 2016 o 21:00 - 1. etapa Night Run 4,5 km             
18.6. 2016 o 10:00 - 2. etapa Cross Run 12 km  
19.6. 2016 o 10:00 - 3. etapa Interski Run  8 km
Štart/cieľ: Štrbské Pleso, areál hotela Crocus****
Kategórie:
M/F - nar. v rokoch 1998 - 1977
M40/F40 - nar. v rokoch 1976 - 1967
M50 - nar. v rokoch 1966 - 1957
F50+ - nar. v rokoch 1966+
M60+ - nar. v rokoch 1956+
Minimálny vekový limit pre účasť: 18 rokov
Vyhodnocovanie:
Po etapách bude vyhlasovaný priebežný líder pretekov a lídri v jednotlivých kategóriách. Priebežní lídri pretekov dostávajú pred štartom 2. a 3. etapy štartovné čísla s označením "LEADER", ktoré budú mať počas preteku na chrbte. Priebežný líder vrchárskej súťaže štartuje v 2. a 3. etape s označením "CLIMBER". Pretekár môže mať na chrbte len jedno označenie, ktoré dostane podľa nižšie uvedenej hierarchie dôležitosti.
Hierarchia prideľovania priebežných líderských čísiel (resp. celkovo víťazných dresov):
1. priebežný (celkový) absolútny líder (muži, ženy)
2. priebežný (celkový) vrchár
3. priebežní (celkoví) lídri v kategóriách
Celkovým víťazom Tour sa stáva pretekár, ktorý dosiahne najnižší súčet časov v jednotlivých etapách.
Pri rovnosti časov rozhoduje:
po 1. etape (priebežný líder pretekov): lepšie umiestnenie
po 2. etape (priebežný líder pretekov):   
a) súčet umiestnení
b) lepšie umiestnenie v 2. etape
po 3. etape (celkový víťaz):
a) súčet umiestnení
b) lepšie umiestnenie v 3. etape
Súťaží sa aj o najlepšieho vrchára - najvyšší súčet bodov z horských prémií. Vrchárskych prémií je celkovo 5,  1x v 1. etape a 2x v 2. aj v 3. etape.
Meranie časov:  RFID technológia - čipy na štartovných číslach

Ceny:
Night Run - podľa propozícií samostatného behu Night Run
Cross Run - podľa propozícií samostatného behu Cross Run
Tatry Running Tour "CLASSIC" - prví traja podľa kategórií
Celkový víťaz Tatry Running Tour v kategórii mužov získa prestížne žlté tričko, víťazka kategórie žien ružové tričko a najlepší vrchár zelené tričko.
Víťazi jednotlivých kategórií získajú biele tričká. Všetky tričká sú z kvalitného funčného materiálu v dizajne Tatry Running Tour 2016. Výrobcom a dodávateľom víťazných dresov je spoločnosť ELEVEN SPORTSWEAR.
V prípade, že celkový víťaz bude zároveň víťazom horských prémií a príslušnej kategórie, získava žlté tričko, zelené vrchárske tričko a tričko víťaza kategórie pripadnú podľa hierarchie dôležitosti ďalším v poradí.

Občerstvenie:
nápoje a drobné občerstvenie v cieli každej etapy , v 2.a 3. etape aj na trati, po ukončení 2. etapy obed

Registrácia je ukončená
.

Štartovné na Tatry Running Tour "CLASSIC": 
do    31.12. 2015 štartovné  29€ 
1.1. - 28.2. 2016 štartovné   34€
1.3. - 15.4. 2016 štartovné   39€
16.4. -  3.6. 2016  štartovné   44€
Po danom termíne len v prípade voľnej kapacity  štartovné 50€.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.  V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže za seba pretekár nominovať iného účastníka. Zmena pretekára v štartovnej listine je možná len do 1.6. a podlieha manipulačnému poplatku v min. výške 5€.
Obhajcovia prvenstiev z Tatry Running Tour 2015 majú štartovné zdarma (na základe zaslaného kupónu na bezplatnú registráciu), podmienkou je registrácia na preteky najneskôr do 28.2.2016. (Vít Ryška, Soňa Vnenčáková,Tímea Mihoková, Tomáš Hrdina, Martin Šmotlák, Martin Fořt, Pavel Krasula, Miroslav Kresánek, Monika Píšová, Drahomíra Popracová)

Prezentácia prihlásených účastníkov a vyzdvihnutie si štartovných čísiel v kancelárii pretekov na Štrbskom Plese:
17.6. 2016 v čase od 16:30 do 20:00 (vyzdvihnutie štartovných čísiel a účastníckych balíčkov)
18.6. 2016 v čase od 8:30 do 9:30 (prezentácia na 2. etapu)
19.6. 2016 v čase od 8:30 do 9:30 (prezentácia na 3. etapu)

Účastnícke benefity:
štartovné číslo s menom a vlajkou štátu (pre registrovaných do 31.5.2016)
čip na meranie času
účastnícka medaila po dobehu 1. etapy
účastnícka medaila po dobehu 2. etapy 
účastnícka medaila po dobehu 3. etapy 
účastnícky diplom
občerstvenie na trati i v cieli, obed po 2. etape
balíček s darčekmi od partnerov podujatia
lístok do tomboly s možnosťou výhry hodnotných cien
parkovanie zdarma na vyhradenom parkovisku na Štrbskom Plese
miestnosť na prezlečenie a možnosť odloženia batožiny (s výnimkou cenností)
bohatý program počas 3 dní podujatia aj pre doprovod a fanúšikov

Dôležité upozornenia:
Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, návštevný poriadok TANAPu, pokyny organizátorov, obecnej polície a Horskej služby. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach.
Každý účastník je povinný poskytnúť pomoc inému pretekárovi, ktorý sa ocitne na trati v stave núdze. Zároveň je nutné núdzový stav na trati nahlásiť horskej službe, resp. organizátorovi. V prípade odstúpenia z  behu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.
Organizátor môže uzatvoriť registráciu na Tatry Running Tour "CLASSIC" v prípade naplnenia kapacity behu NIGHT RUN (350 pretekárov). 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade extrémneho počasia alebo iných nepredvídateľných okolností modifikovať trasy a časový harmonogram pretekov. Pokiaľ príde počas pretekov k podmienkam, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a život pretekárov, môže organizátor preteky predčasne ukončiť.

Mapy Tatry Running Tour "CLASSIC"