Propozície - Tatry Running Tour "EXTREME"

 
     
Miesto konania: Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Organizátor: Sport Club 1896 Štrbské Pleso o.z.
Typ pretekov:
etapové trailové bežecké preteky vo vysokohorskom teréne s vysokým stupňom obtiažnosti
Termíny a trasy:                                                                      
17.6. 2016 o 21:00 - 1. etapa Night Run 4,5 km
18.6. 2016 o   9:30 - 2. etapa Sky&Clouds Run 34 km
19.6. 2016 o 10:00 - 3. etapa Interski Run  8 km
Štart/cieľ: Štrbské Pleso, areál hotela Crocus****
Kategórie a podmienky účasti:
M/F - nar. v rokoch 1998 - 1977
M40/F40 - nar. v rokoch 1976 - 1967
M50 - nar. v rokoch 1966 - 1957
F50+ - nar. v rokoch 1966+
M60+ - nar. v rokoch 1956+
Ak bude vo vekovej kategórii menej ako 5 pretekárov, budú "omladení".
Podmienky účasti: výborná fyzická kondícia a zdravotný stav, minimálny vek 18 rokov
Vyhodnocovanie:
Po 1. a 2. etape bude vyhlasovaný priebežný líder Tatry Running Tour "EXTREME" (najlepší muž a najlepšia žena v absolútnom poradí). Priebežní lídri pretekov dostávajú pred štartom 2. a 3. etapy špeciálne označenie "LEADER", ktoré budú mať počas preteku na chrbte.
Celkovým víťazom Tatry Running Tour "EXTREME" sa stáva pretekár, ktorý dosiahne najnižší súčet časov v jednotlivých etapách.
Pri rovnosti časov rozhoduje:
po 1. etape (priebežný líder pretekov): lepšie umiestnenie
po 2. etape (priebežný líder pretekov):   
a) súčet umiestnení
b) lepšie umiestnenie v 2. etape
po 3. etape (celkový víťaz):
a) súčet umiestnení
b) lepšie umiestnenie v 3. etape
Ceny:
Night Run - podľa propozícií samostatného behu Night Run
Sky&Clouds Run - podľa propozícií samostatného behu Sky&Clouds Run
Tatry Running Tour "EXTREME" - ceny obdržia 3 najlepší pretekári v jednotlivých kategóriách

Celkový víťaz  a víťazka v absolútnom poradí Tatry Running Tour EXTREME získavajú prestížne tričká z kvalitného funčného materiálu v dizajne Tatry Running Tour EXTREME 2016 s označením "WINNER". Výrobcom a dodávateľom víťazných dresov je spoločnosť ELEVEN SPORTSWEAR.

Meranie časov: RFID technológia - čipy na štartovných číslach
Občerstvenie:
nápoje a drobné občerstvenie v cieli každej etapy , v 2 .a 3. etape aj na trati, po ukončení 2. etapy obed.
Upozornenie: 2. etapa Sky&Clouds Run má "semi-autonomy" charakter, t.j. v rámci povinnej účastníckej výbavy bude predpísané aj minimálne občerstvenie, ktoré musí mať pretekár so sebou, a ktoré mu umožní bez problémov absolvovať jednotlivé úseky etapy.

Registrácia je ukončenáŠtartovné na Tatry Running Tour "EXTREME": v závislosti od pripísania platby na účet usporiadateľa.
do    31.12. 2015 štartovné  34€ 
1.1. - 28.2. 2016 štartovné   39€
1.3. - 15.4. 2016 štartovné   44€
16.4. -  3.6. 2016  štartovné   49€

Registrácia na mieste nie je možná!
               

Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v prípade naplnenia účastníckeho limitu.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.  V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže za seba pretekár nominovať iného účastníka. Zmena pretekára v štartovnej listine je možná len do 1.6. a podlieha manipulačnému poplatku v min. výške 5€.
Prezentácia prihlásených účastníkov a vyzdvihnutie si štartovných čísiel v kancelárii pretekov na Štrbskom Plese:
17.6. 2015 v čase od 16:30 do 20:00

Účastnícke benefity:
"VIP balíček" s darčekmi od partnerov podujatia
štartovné číslo s menom a vlajkou štátu (pre registrovaných do 31.5.2016)
čip na meranie času
účastnícka medaila po dobehu 1. etapy "Night Run"
účastnícka medaila po dobehu 2. etapy "Sky&Clouds Run"
účastnícka medaila po dobehu 3. etapy "Interski Run"
účastnícky diplom
občerstvenie na trati i v cieli, obed po 2. etape
lístok do tomboly s možnosťou výhry hodnotných cien
parkovanie zdarma na vyhradenom parkovisku na Štrbskom Plese
miestnosť na prezlečenie a možnosť odloženia batožiny (s výnimkou cenností)
poistenie zásahu horskej služby na 2. etapu
bohatý program počas 3 dní podujatia aj pre doprovod a fanúšikov

Dôležité upozornenia:
Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré obdrží na email pred pretekmi. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, návštevný poriadok TANAPu, pokyny organizátorov, obecnej polície a Horskej služby. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach.
Každý účastník je povinný poskytnúť pomoc inému pretekárovi, ktorý sa ocitne na trati v stave núdze. Zároveň je nutné núdzový stav na trati nahlásiť bezodkladne horskej službe, resp. organizátorovi. V prípade odstúpenia z behu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.
Pre účasť v 2. etape "Sky&Clouds Run" bude kvôli bezpečnosti účastníkov predpísaná povinná výbava, ktorú musí mať každý pretekár so sebou, a ktorá bude pred štartom skontrolovaná. Bez povinnej výbavy nebude pretekárovi umožnený štart.
Účastnícky limit na Tatry Running Tour "EXTREME" - 100 pretekárov
Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade extrémneho počasia alebo iných nepredvídateľných okolností trasy pretekov modifikovať. Pokiaľ príde počas pretekov k podmienkam, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a život pretekárov, môže organizátor preteky predčasne ukončiť.

Mapy trás Tatry Running Tour "EXTREME"

 
Popis trasy 2.etapy Sky&Clouds Run:
Štrbské Pleso, Popradské pleso, sedlo pod Ostrvou, Batizovké pleso, pod Suchým vrchom, Velický most, Velická Poľana, Sliezky dom, späť po červenej TZ na Popradské pleso a Štrbské Pleso