Propozície

Usporiadateľ:
Sport Club 1896 Štrbské Pleso                                                                            

Miesto štartu:

Tatranská Štrba, pred kolibou nášho biatlonového olympijského medailistu Pavla Hurajta
(výjazd na cestu č. 538)


Miesto cieľu:
Pri Novom Štrbskom plese na Štrbskom Plese

Termín:

25.9.2016, štart od 10:00 hod, intervalový štart podľa štartovej listiny, ktorá bude zverejnená na našich web stránkach najneskôr 24.9.2016.

Trať
100% trate asfalt

Trasa:
Tatranská Štrba – Štrbské Pleso

Dĺžka trasy: 
 8,7km / prevýšenie 400 m, priemerné stúpanie 4,44%, max. stúpanie na 1km 6,2%
Nadmorská výška štartu/cieľa 910m/1310m
MAPA TRASY TU

Druh bicyklov:
Nie je obmedzený / cestné, mestské, horské /, zakázaný je akýkoľvek pomocný pohon /elektromotor, .... /

Kategórie:
muži:
muži 18 - 39 rokov
muži 40 - 49 rokov
muži 50 a viac rokov

ženy:
ženy 18 - 39 rokov
ženy 40 a viac rokov

Prihlasovanie na preteky:
Prihlasovanie
na preteky bude možné od 24.8. 2016 
Online prihlasovanie končí 20.9.2016. Štartovná listina so štartovacími časmi, kde budú uvedení iba pretekári s kompletnou registráciou (t.j. so zaplateným štartovným) bude zverejnená najneskôr 23.9.2016

Štartovné:
10€
* pre všetkých on-line prihlásených pretekárov je v cene štartovného darček -  čelenka alebo multifunkčná šatka GARMIN

Prezentácia:

Prezentácia účastníkov bude v priestoroch štartu (Koliba Žerucha) v nedeľu, 25.9. 2016 od 8:15 do 9:30.
Pre urýchlenie prezentácie prosíme všetkých registrovaných pretekárov, aby si so sebou priniesli potvrdenú registráciu s podpísaným súhlasom dotknutej osoby (obdržia ju na svoj email po uhradení štartovného). Prihlasovanie na mieste bude možné len do 9:15 po vyplnení a odovzdaní registračného formuláru a zaplatenia štartovného.
Pri prezentácii obdrží každý účastník štartové číslo, ktoré je povinný mať viditeľne umiestnené na bicykli počas pretekov.
Štart bez čísla nebude umožnený.

Štartovná listina:
Štartová listina prihlásených pretekárov spolu so štartovacími časmi bude zverejnená na web stránkach podujatia najneskôr 25.9.2016. Finálna štartovná listina, skompletizovaná po prezentácii bude k dispozícii v priestoroch štartu. Štartuje sa individuálne v určených intervaloch a v poradí podľa štartovej listiny.

Občerstvenie:
voda a sladkosť v cieli na Štrbskom Plese

Meranie času:

časomieru zabezpečuje organizátor

Vyhodnotenie:

vyhodnocujú sa prví traja pretekári v každej kategórii. Ak je v kategórii menej ako 3 účastníci, kategória bude zrušená a pretekári budú "omladení".

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien:

v kolibe Žerucha v Tatranskej Štrbe o cca. 12:00 hod!

Ceny:
medaily pre 3 najlepších v kategóriách, vecné ceny

Výsledky:
budú uverejnené na stránke: pretekaj.sk

Dôležité upozornenia:


Časovka sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečie. Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov. Účastník bude diskvalifikovaný ak v zákrutách prejde za deliacu stredovú čiaru.
Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.

Prilba je pre účastníkov na celej trase povinná! Štart pretekára bez prilby nebude umožnený.

Kritické miesto časovky je v mieste odbočovanie z Cesty slobody na Štrbské Pleso. Trasa bude označená na asfalte modrou farbou, ale v každom prípade upozorňujeme, aby ste v tomto úseku prispôsobili štýl jazdy podmienkam, dopravnej situácii a nezabudli na rešpektovanie dopravných predpisov.

Každému štartujúcemu bude priradený štartový čas, ktorý bude zverejnený v  štartovnej listine. Meranie času sa odvíja od tohto priradeného času, a nie je možný presun štartovania. Žiadame Vás preto o sledovanie času a o dochvíľnosť. V prípade, že sa pretekár na štart v požadovanom čase nedostaví, bude diskvalifikovaný.