Propozície

Usporiadateľ:
Sport Club 1896 Štrbské Pleso                                                                            

Miesto štartu:

Tatranská Štrba, pred kolibou nášho biatlonového olympijského medailistu Pavla Hurajta
(výjazd na cestu č. 538)


Miesto cieľu:
Pri Novom Štrbskom plese na Štrbskom Plese ( ako cieľ V. etapy Tour de Pologne 2014 )

Termín:

20.9.2015, štart od 10:00 hod, intervalový štart podľa štartovej listiny, ktorá bude zverejnená na našich web stránkach najneskôr 19.9.2015.

Trať
100% trate asfalt

Trasa:
Tatranská Štrba – Štrbské Pleso

Dĺžka trasy: 
 8,7km / prevýšenie 400 m, priemerné stúpanie 4,44%, max. stúpanie na 1km 6,2%
Nadmorská výška štartu/cieľa 910m/1310m
MAPA TRASY TU

Druh bicyklov:
Nie je obmedzený / cestné, mestské, horské /, zakázaný je akýkoľvek pomocný pohon /elektromotor, .... /

Kategórie:
muži:
muži 18 - 39 rokov
muži 40 - 49 rokov
muži 50 a viac rokov

ženy:
ženy 18 - 39 rokov
ženy 40 a viac rokov

Prihlasovanie na preteky:
Prihlasovanie
na preteky bude možné od 26.7. 2015 
Online prihlasovanie končí 15.9.2014. Štartovná listina so štartovacími časmi, kde budú uvedení iba pretekári s kompletnou registráciou (t.j. so zaplateným štartovným) bude zverejnená najneskôr 19.9.2015

Štartovné:

7€ len pre prihlásených do 15.9. 2015 so zaplateným štartovným prostredníctvom portálu pretekaj.sk.
10€  pri platbe v hotovosti pri prezentácii


Prezentácia:

Prezentácia účastníkov bude v priestoroch štartu (Koliba Žerucha) v nedeľu, 20.9. 2015 od 8:15 do 9:30.
Pre urýchlenie prezentácie prosíme všetkých registrovaných pretekárov, aby si so sebou priniesli potvrdenú registráciu s podpísaným súhlasom dotknutej osoby (obdržia ju na svoj email po uhradení štartovného). Prihlasovanie na mieste bude možné len do 9:15 po vyplnení a odovzdaní registračného formuláru a zaplatenia štartovného.
Pri prezentácii obdrží každý účastník štartové číslo, ktoré je povinný mať viditeľne umiestnené na bicykli počas pretekov.
Štart bez čísla nebude umožnený.

Štartovná listina:
Štartová listina prihlásených pretekárov spolu so štartovacími časmi bude zverejnená na web stránkach podujatia najneskôr 19.9.2015. Finálna štartovná listina, skompletizovaná po prezentácii bude k dispozícii v priestoroch štartu. Štartuje sa individuálne v určených intervaloch a v poradí podľa štartovej listiny.

Občerstvenie:
voda a sladkosť v cieli na Štrbskom Plese, nápoj v kolibe Žerucha po pretekoch

Meranie času:

časomieru zabezpečuje organizátor

Vyhodnotenie:

vyhodnocujú sa prví traja pretekári v každej kategórii. Ak je v kategórii menej ako 3 účastníci, kategória bude zrušená a pretekári budú "omladení".

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien:

v kolibe Žerucha v Tatranskej Štrbe o cca. 12:00 hod!

Ceny:
medaily pre 3 najlepších v kategóriách, vecné ceny

Výsledky:
budú uverejnené na stránke: sporttatry.sk

Dôležité upozornenia:


Časovka sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečie. Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov. Účastník bude diskvalifikovaný ak v zákrutách prejde za deliacu stredovú čiaru.
Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.

Doprovodné auto môže ísť len za pretekárom od 0,0km po 8,7km (cieľ Štrbské Pleso)

Prilba je pre účastníkov na celej trase povinná! Štart pretekára bez prilby nebude umožnený.

Kritické miesto časovky je v mieste odbočovanie z Cesty slobody na Štrbské Pleso. Trasa bude označená na asfalte modrou farbou, ale v každom prípade upozorňujeme, aby ste v tomto úseku prispôsobili štýl jazdy podmienkam, dopravnej situácii a nezabudli na rešpektovanie dopravných predpisov.

Každému štartujúcemu bude priradený štartový čas, ktorý bude zverejnený v  štartovnej listine. Meranie času sa odvíja od tohto priradeného času, a nie je možný presun štartovania. Žiadame Vás preto o sledovanie času a o dochvíľnosť. V prípade, že sa pretekár na štart v požadovanom čase nedostaví, bude diskvalifikovaný.